Peter Wassink Advies

Liquiditeitenbeheer

Voorkomen is beter dan genezen!
Veel bedrijven verkeren in zwaar weer. Oorzaken zijn divers waarbij uiteraard de crisis een duidelijk rol speelt. In deze tijd is een adequaat liquiditeitenbeheer evident. Een tekort aan liquiditeiten is direct continuïteitbedreigend.

Een goed overleg met een bank is daarbij van het grootste belang. Hierin kan ik een rol spelen door de verslaglegging en de contacten naar de bank mede namens u te onderhouden. Niet iedereen “spreekt de taal van de bank” en dat kan nog wel eens conflicterend werken. Hier schieten beide partijen niets mee op. Uiteraard wordt er gekeken naar oplossingen om uw liquiditeitspositie te verbeteren middels herfinanciering. Zelfs een mogelijk crediteurenakkoord kan een mogelijkheid zijn.
Een bankman kijkt toch anders naar een bedrijf dan een accountant en naast het optimaliseren van uw liquiditeit kijk ik kritisch naar, uw cash generend vermogen en uw bedrijfsprocessen. Doel hierbij is uiteraard het creëren van financiële rust in uw bedrijf zodat u zich kunt bezighouden met uw bedrijf. Waar nodig kan een beroep worden gedaan op specialisten.

Professionele informatievoorziening richting een bank, een eventueel herstructureringsplan zijn intensieve trajecten. Iedere case is specifiek en ik ben u graag behulpzaam om uw liquiditeitspositie te optimaliseren en of uw financiële toekomst “zeker” te stelen.