Peter Wassink Advies

Hypotheekvormen

In de laatste jaren is het aantal mogelijkheden in hypotheekvormen fors beperkt. Voor iemand die na 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek aangaat is er feitelijk slechts een keus uit een annuïteiten hypotheek of een lineaire hypotheek. Een andere mogelijkheid is een combinatie daarvan.
Onderstaand geven we een korte uitleg met daarbij ook de eerder beschikbare hypotheken. Iemand wie reeds een hypotheek heeft afgesloten kan bij oversluiten en/of aankoop van een nieuwe woning de bestaande aflossingsvrije/bankspaarhypotheek in de meeste gevallen meenemen naar de nieuwe geldverstrekker.

Annuïteiten hypotheek

annuiteitenhypotheekKenmerkend voor de annuïteiten hypotheek is de gelijkblijvende bruto maandlast. Dit gelijke maandelijks bedrag bestaat uit een deel rente en aflossing. In het begin is dit bijna alleen maar rente en naarmate de looptijd vordert wijzigt de verhouding, waardoor de maandlast richting het einde van de looptijd van de hypotheek voor het grootste gedeelte uit aflossing bestaat, en nog maar voor een klein deel uit rente. Aflossing in 30 jaar is verplicht sinds 1 januari 2013 (om voor renteaftrek in aanmerking te komen).

Voordelen van een annuïteitenhypotheek:

 • Gehele looptijd gelijke bruto maandlasten.
 • Betaalbare vorm in de aanvangsjaren.

Nadelen van een annuïteitenhypotheek

 • De netto maandlast wordt door afnemende fiscaal aftrekbare rente steeds iets hoger.
 • Aan het begin van de looptijd wordt relatief weinig afgelost, het grootse deel van de maandlast bestaat uit rente.

Aflossingsvrije hypotheek

Het moge duidelijk zijn; bij een aflossingsvrije lening wordt niet afgelost. En u betaalt dus alleen rente. Dit is qua maandlast de goedkoopste hypotheekvorm die er is, aangezien er niet wordt afgelost.

Veelal is het wel zaak om hiernaast goed te kijken naar een overlijdensrisicoverzekering, zodat u bij overlijden voor de nabestaande(n) een bedrag kunt regelen waarmee zij de lening kunnen verlagen naar een zodanig niveau dat de maandlast op te brengen blijft.

Wat zijn de voordelen van de aflossingsvrije hypotheek:

 • Lage maandlast omdat er niet wordt afgelost, er wordt enkel rente betaald.
 • Maximale fiscale aftrek gedurende de looptijd, de lening blijft immers steeds even hoog.
 • Geen gebondenheid aan een bepaalde spaarrekening of spaarpolis.

Wat zijn de nadelen van een aflossingsvrije hypotheek

 • U lost niets af, dus als de waarde van de woning daalt, is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning.
 • U blijft na vele jaren betalen, altijd dezelfde hypotheekschuld houden, waardoor u later niet profiteert van lager wordende woonlasten.

Lineaire hypotheek

lineaire-hypotheekLekker simpel en begrijpelijk; een vaste gelijke aflossing per maand. Het bedrag dat u leent wordt in normaliter 360 maandtermijnen terugbetaald. Uiteraard betaalt u hiernaast ook rente maar dan wel over het nog niet afgeloste deel van de lening. Wel daalt uw fiscale voordeel hierdoor sneller maar ook uw maandlast!

Voordelen van een lineaire hypotheek:

 • Uw hypotheekschuld daalt relatief snel.
 • U kunt snel een groot deel aflossen in relatief korte tijd.

Nadelen van een lineaire hypotheek:

 • Aan het begin van de hypotheek de hoogste maandlasten.
 • Door afnemende rentelast afnemend fiscaal voordeel.

Oudere hypotheekvormen

Hiernaast komen voor:

 • Bankspaarhypotheken;
 • Levenhypotheken;
 • Beleggingshypotheken;

Deze vormen worden niet meer als nieuwe hypotheek gesloten maar kunnen eventueel wel worden meegenomen naar een nieuwe hypotheekverstrekker.