Peter Wassink Advies

Financiering Projectontwikkeling

Financiering Projectontwikkeling

Het financieren van projectontwikkelingen, klein of groot, is nog steeds moeizaam/onmogelijk. Tijdens de kredietcrisis was het loket geheel gesloten maar ook nu de markt voor verhuurd onroerend goed duidelijk is verbeterd, en dan met name de particuliere woningmarkt,  zijn de reguliere partijen zeer argwanend om projectontwikkeling te financieren. Enerzijds te begrijpen omdat de doorlooptijd veelal kort(er) is en de verdientijd voor de verstrekker dus korter. Maar vaak zit er een vervolg/verlenging in met hierbij de mogelijkheid ook de belegger te financieren.

Voor de ontwikkelaar is het dus lastig, ondanks een eventuele goede voorverkoopscore, financiering te verkrijgen. In dit gat tussen moment van ontwikkelen/bouwen en daarna verkoop/verhuur zijn enige financiers (tijdelijke liquiditeitsverschaffers) ingesprongen welke een (tijdelijke) financiering mogelijk maken. Echter de te betalen fee’s/provisies zijn bijna extreem en de rente hoog. Toch kan dat een alternatief zijn want ondanks de hoge kosten kan ontwikkelen per saldo toch zeer lucratief zijn. Niet ontwikkelen levert zeker geen rendement op!

Via mij bekende financiers kan ik zowel de middelgrote semiprofessionele ontwikkelaar als de kleine ontwikkelaar (voor bijvoorbeeld 2-3 woningen) van een goede faciliteit voorzien. Uiteraard dient de debiteur voldoende solvabel te zijn en er sprake te zijn van een onderbouwd projectresultaat. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Wassink op nummer 06-22452407.

 

Voor de financiering van commercieel vastgoed zie ook deze pagina: financieren commercieel vastgoed Hierbij opgemerkt dat dit niet alleen mogelijk is voor woningen/appartementen maar ook voor winkel, kantoren of bedrijfspanden.