Peter Wassink Advies

Financiering MKB / Bedrijfshypotheek

Bedrijfsfinanciering.

Na een (eventuele) kennismaking zal de kredietbehoefte moeten worden bepaald en zullen uw wensen in beeld worden gebracht. Ook zal bepaald moeten worden of uw financieringsplan alleen aan uw huisbank zal worden voorgelegd of aan meerdere banken c.q. andere financiers of een combinatie daarvan. Er zal een opgaaf worden gemaakt van de benodigde informatie zoals jaarcijfers, prognoses en dergelijke. Op basis van een gratis quick-scan kan de financierbaarheid dan al redelijk goed worden ingeschat.

Na het bestuderen van de gegevens wordt een onderbouwde kredietvraag bepaald en de kredietaanvraag opgesteld. Dit rapport wordt samen met de noodzakelijke bijlagen ingediend en besproken bij de (diverse) financier(s). Op basis van de offerten wordt, na een eventuele onderhandeling met de financiers , een keus gemaakt voor de beste voorstel.
Resultaat hiervan is de meest optimale financieringsconstructie.

Doordat ik vele alternatieve aanbieders ken zijn de mogelijkheden vaak groter dan vooraf ingeschat. Er bestaan nog steeds veel (zeer) onbekende financiers welke, al dan niet aanvullend, een rol kunnen spelen in een financieringstraject.

Praktijk

Aanvragen welke door banken welke reeds waren afgewezen, met name bij starters, zijn na aanpassing van de kredietaanvraag alsnog gehonoreerd.

Bij reguliere lopende financieringen zijn besparingen te realiseren door bijvoorbeeld een andere financieringsopzet en/of een besparing op de rentevoet maar zeker ook op diverse provisies. Het meest geschikte moment om dit te bezien is uiteraard bij een aanvraag maar ook al loopt er geen aanvraag dan nog kan een “optimaliserings-traject” succesvol zijn.

Nederlandse banken zijn nog steeds zeer duur voor zakelijk financieren. Een optie was het verkrijgen van een zakelijke financiering bij een |Duitse bank echter deze zijn al dan niet tijdelijk getopt.

 

Ik bespreek graag met u de mogelijkheden om een financiering / hypotheek te verkrijgen maar beter nog een financiering tegen de beste voorwaarden.

 

Hypotheek voor ondernemers

Vaak wordt gedacht dat voor recentelijk gestarte bedrijven er geen mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van een privé-hypotheek. Dat is echter een misverstand en ook bij een ondernemerschap van 1 jaar zijn er mogelijkheden alhoewel er wel correcties worden toegepast. Bent u startend ondernemer en op zoek naar een hypotheek dan hoor ik graag van u.

Ik kan u ook bijstaan in uw contact naar de bank; ik spreek de “banktaal”, weet wat ze vragen en willen weten en dat kan helpen om een gezonde relatie te onderhouden. Ook, of misschien wel juist, in tijden dat het even wat minder gaat. Ik fungeer dan als een soort vast aanspreekpunt voor u richting de bank zodat u geen last heeft van de grote wisselingen in accountmanagers bij de bank. Ik behartig uiteraard uw belangen.