Peter Wassink Advies

Factoring

Factoring is een financieringsvorm in opkomst in Nederland. Factoring kan uitstekend ingepast worden bij groei van uw bedrijf en dan met name uw debiteurenportefeuille. Er zijn verschillende aanbieders waarbij de tarieven en voorwaarden fors verschillend zijn.

Wat is factoring?

Factoring is de financiering van gefactureerde omzet. Dit wil zeggen dat de onderneming al meteen de beschikking krijgt over de financiƫle middelen op het moment dat de facturen zijn verstuurd, en niet op betaling ervan hoeft te wachten. De factoringmaatschappij financiert het bedrag dus voor, en zorgt ook voor inning van de factuur. Alleen over het openstaande bedrag wordt rente berekend. Een andere naam voor factoring is debiteurenfinanciering.

Waarom factoring?

Factoring is voor een aantal doeleinden een ideaal instrument: zowel voor hoge omloop van goederen als bijvoorbeeld bij snelle autonome groei of sterke seizoensinvloeden;
Factoring is daarnaast aantrekkelijk als financieringsmiddel bij bedrijfsovernames en management buy-outs.

Een onderneming met een snelle groei of met pieken wegens seizoensinvloeden of pieken die veroorzaakt worden door feesten en vakanties, kan met een bancaire financiering krap komen te zitten. Factoring kan in deze situaties voor uw bedrijf van positieve invloed zijn. Ook kan het een middel zijn om een overname, management buy in of management buy out te financieren.
Factoring kan prima gebruikt worden in combinatie met een reguliere bankfinanciering (spreiding risico) en in bijna alle gevallen is een hogere bevoorschotting van uw debiteuren mogelijk. Factoring is zeker niet in alle gevallen mogelijk en biedt zeker niet in alle gevallen voordelen. Het dient een weloverwogen keuze te zijn waarbij het met name interessant kan zijn als u uw hele traject van bevoorschotting en incasso van uw debiteuren wilt uitbesteden.

Pay-rolling

In Nederland heeft pay-rolling een wat negatieve klank. Toch kan dit voor wat grotere bedrijven (10 FTE) een hele zorg minder zijn qua regelgeving en het voeren van een personeelsadministratie.

Wilt u echter deze zorg uitbesteden dan kan pay-rolling een mogelijkheid zijn. Hiernaast kan payrolling zelfs een aanvullende financieringsbron zijn (1-2 maand van uw jaarloon). Dit mag niet de eerste insteek zijn maar met name het uitbesteden van de zorg omtrent de loonadministratie kan u tijd opleveren.