Peter Wassink Advies

Crowdfunding

Volgens sommige economen zal crowdfunding de komende jaren meer en meer de rol van de reguliere bankfinanciering overnemen. Crowdfunding is zoals de letterlijke vertaling al aangeeft het aantrekken van middelen via het volk.

In Nederland staat dit nog redelijkerwijs in de kinderschoenen maar neemt deze manier van financiering zeer sterk toe. Velen zien in deze manier een geheel nieuw platform ontstaan voor de vragers naar geld en de aanbieders van geld.

Bij deze manier van bedrijfsfinanciering is een goed geschreven plan de sleutel tot succes; of niet. Er dient een goed ondernemersplan te worden aangeleverd en bancair te worden getoetst op de beperking van de risico’s welke de mogelijke geïnteresseerde investeerders lopen. Dit risico wordt uitgedrukt in een rating en hoe beter deze rating hoe beter uw voorwaarden.

Ik help u graag met het neerzetten van een doortimmerd bedrijfsplan. De voordelen voor u zijn het verkrijgen van een mogelijk moeizaam geachte financiering tegen “normale” voorwaarden. Hierbij is de rente zoals aangegeven afhankelijk van het ingeschatte risico; deze varieert van 4 tot 15%. Het is essentieel dat er een professionele “pitch/prospectus” wordt opgesteld. Ik ben u daar graag behulpzaam bij, vanuit mijn eerdere werkervaring zijn enige aanvragen succesvol verlopen.

Inmiddels heeft Ruben Tank, waar ik mee samen werk,  een eigen vergunning verkregen en kunnen wij aanvragen voor u verzorgen.